Hana e Re

“Të tillët janë të udhëzuar nga zoti i tyre dhe vetëm ata janë të shpëtuarit.”

Kaptina Bekare, Ajeti 5

Mirë se erdhët në Xhaminë HANA E RE Burgdorf

Synimet kryesore janë zhvillimi, afirmimi dhe zbatimi i të arriturave nga sfera e fesë Islame, kulturës dhe traditës Shqiptare si dhe Integrimi sa më i mirë në sistemin e Zvicrës i gjithë Antarëve të saj.

Kur'an

E drejtë e përkujdesjes së xhamive të All-llahut është vetëm e atij që i ka besuar All-llahut dhe ditës së mbramë e që falë namazin, jep zeqatin e nuk i frikësohet askujt pos All-llahut. Të tillët do të jenë të udhëzuarit

(et-Teubeh, 18).

Reth nesh

Muslimanët Shqiptarë në Burgdorf dhe rethinë ishin disa vite të pa orientuar deri sa themeluan shoqatën BASHKËSIA SHQIPTARE HANA E RE me seli në Burgdorf më datë 01. Korik 2000.

Në atë kohë shumë besimtarë kishin nevojë që të hapet një xhami, ata punuan fuqishëm për mbështetjen e kësaj shoqate dhe vunë në dispozicion edhe faltoren e parë, ku bënin lutjet dhe ibadetet e tyre. Synimi ishte që t’i bashkojnë të gjith bashkëkombasit e vetë që të rruajn traditat fetare dhe kombëtare.

Shoqata që nga themelimi ka regjistruar një rritje të antarëve dhe vizitorëve, e cila rrjedhimisht ka çuar në mungesë të hapësirës në xhami. Prandaj u detyruam që të marim një faltore me hapsir më të madhe.

Shoqata aktualisht ka midis 200 – 250 anëtarë aktivë, kryesisht me origjinë nga Maqedonia e veriut dhe Kosova. Shumë vizitorë të kombësive të ndryshme (Turqia, Siria dhe kombeve të tjera) vijnë për lutjen e së Premtes dhe gjithashtu të Dielave. 

Ne mezi presim edhe për vizitën tuaj.

Shërbimet tona

Mësim-besim për fëmijët

Fëmijët për nga natyra janë kurioz dhe duke ua shpjeguar një mësim apo lexim të Kur'anit mund të fitoni shpërblimin e All-llahut. 15 Vite të rregullta në xhaminë tonë bëhet mësim-leximi i Kur'anit famëlartë.

FRB- Forumi rinor Burgdorf

Forumi rinor Burgdorf është themeluar në qershor të vitit 2018 nga një grup të rinjsh. Qëllimi i themelimit të kësaj organizate ishte afrimi i rinistëve, dhe njohja e tyre për tu prirur ideve të ndritura që mund të bëjn dobi për vendin dhe rrethin ku jetojmë.

Të ndihmojmë njëri-tjetrin

Xhamia vendi ku mblidhemi të gjithë dhe si institucion më i besueshëm shërben për të ndihmuar njëri-tjetrin në rast vdekje ose ndihma nevojtare.

Sponzorët e Xhamisë

Festat Fetare

11

Mars

Dita e parë e Ramazanit

Muaj i shejntë i Ramazanit fillon më datë 11. Mars 2024 dhe mbaron më datë 09. April 2024. Xhamia do organizoj gjat gjith muajt aktivitete fetare në prezenc të xhematit dhe rrjeteve sociale.

10

April

Festa e Fitër Bajramit

Fitër Bajrami është festa e cila bëhet pas mbarimit të muajit të Ramazanit. Fitër Bajram vjen nga ajo se myslimanët para ditës së bajramit shpërndajnë lëmoshë, solidarizohen me të varfrit, kështu për ta festuar së bashku këtë festë.

16

Qershor

Dita e Arafatit

Dita e Arafatit është e veçantë, pasi ajo është pjesa kryesore e haxhit dhe dita kur lutjet e haxhinjve në sheshin e Arafatit plotësohen nga Allahu i Madhëruar, është ditë e përsosjes së fesë, e festës, e faljes së mëkateve.

17

Qershor

Festa e Kurban Bajramit

Festa e Kurban Bajramit, sipas traditës islame, nderon gatishmërinë e Ibrahimit të flijoj djalin e tij si vepër e nënshtrimit ndaj urdhërit të Zotit, para se Zoti të ndërhyj, përmes engjëllit të tij Xhebrailit dhe të njoftoj Ibrahimin se flijimi i tij është pranuar tashmë. Mishi nga kafsha e flijuar ndahet në tre pjesë. Familja mban një pjese; pjesa tjetër jepet për të afërmit, shokët dhe fqinjët; ndërsa pjesa e mbetur i ndahet të varfërve dhe nevojtarëve.

Keni ndryshuar adresën?

Ju lutemi aktualizoni Adresën tuaj të re, në mënyr që letrat e informimit t'ju dërgojmë në kohë dhe adresë të sakt.