„Lodhja për vepër të mirë kalon, por shpërblimi i saj mbetet“

„Lodhja për vepër të mirë kalon, por shpërblimi i saj mbetet“