Ligjeratë „Hixhreti i Pejgamberit a.s.“

•Ligjerate me teme: “Hixhreti i Pejgamberit a.s”
•Dua
•Koktel (te kafeteria e Xhamis)

Data: 15.09.18 (e Shtune)
Koha: Pas namazit te akshamit

Ligjerues dotë jetë Mr. Semi Ajeti

Ju mirepresim

Me respekt,
Kryesia