Hana e Re

Kontakt

Për çdo informat që ju duhet mund të kontaktoni në informacionet e dhëna më poshtë

info@hanaere.ch

Kirchbergstrasse 107, 3400 Burgdorf

+41 79 198 67 80

Konto

CH2706300504583181905
Albanische Vereinigung
Hana e Re
3400 Burgdorf